Těžko pochopit – má frustrace

29. 08. 2019 13:23:42
Od počátku svého produktivního věku se ženu za penězi a úspěchem. Tato strastiplná honba mi do cesty hodila nejednu překážku. Někdo moudrý, dávno přede mnou řekl, že překážky jsou od toho, aby se překonávaly.

Já musím s tímto výrokem pouze souhlasit. Překážky jsou zde opravdu od toho, abychom je překonávaly. Překážky jsou jakýmsi druhem negativ. A bez vědomí negativ by nám samotná pozitiva moc dlouho nevydržela. Dokonce bez překonání oněch překážek bychom se k udržitelnému cíli dostali těžko. Jenže mám takový vnitřní pocit, že společnost je nastavena na překonávání překážek formou obcházení nastavených pravidel, která nastavila sama matka příroda. Sice to vypadá, že do vysněného cíle jsme došli všichni, ale pravdou je, že došli jen jednotlivci a ti se pouze dotkli krátkodobého úspěchu, který bohužel končí jejich životní poutí. Jako celek neustále čekáme před první překážkou a nedostali jsme se vůbec nikam. Stojíme sice pevně nohama na zemi, ale ta zem se již začíná chvět.

Ať bohatý nebo chudý, oba jsou součástí tohoto systému, který nabízí toliko možností pro každého. Avšak po hlubším bádání zjistíme, že je systém pouze jednotvárný s pevně nastavenými pravidly, která se kolikrát vymykají zdravému rozumu, logice a občas zasahují za naše hranice chápání. Dogmata nastavená matkou přírodou ohýbáme a snažíme se je měnit dle našich potřeb, jako kdybychom byli tvůrci všeho kolem nás. Silnějším dává a slabším bere. Ostatně je to přirozenost nastavených přírodních zákonitostí, kde přežijí jen ti nejsilnější. Přesně takto je vedena i nejedna pohádka. Akorát si již nevzpomínám, ve které pohádce bylo, že vlk se nažral a koza zůstala celá. Toto staré české přísloví je šité na míru dnešní doby. Jen očekávám, který vlk se prodere do mediálního popředí a označí sám sebe za novodobého Jánošíka.

Bohužel tento systém vnímám tak, že si každý člověk myslí, jak je díky nastavenému systému demokracie svobodný, kde v pravém slova smyslu jsou veškeré nastavené mechanismy nastaveny pouze na závislosti na penězích. Tímto mechanismem každý člověk podporuje pravou podstatu nastaveného systému, která lidi žene pouze do podřízeného stavu. Podřízenost v ten moment je svobodomyslná nesvoboda. Jenže nám to nevadí. Nás to nezajímá. Jsme zahleděni sami do sebe, kde se snažíme vydělat co největší majetky, které nám mylně otevírají brány ke svobodě. Tedy, svoboda člověka je dlouhodobě vnímána spíše výší finanční jistoty na bankovních účtech než na vnitřním pocitu celospolečenské nezávislosti.

Nyní si někteří z vás řeknou, proč píši o těchto věcech? Kde je ona pointa honby za penězi, o které jsem na počátku psal? Vlastně nikde. Důvodem mého článku je má osobní frustrace z něčeho moc důležitého, co nelze v dnešní době prosadit. Abyste to pochopili správně, tak ona honba za penězi a úspěchem mi do cesty přivedla nejednu překážku. Jedna z těch prvních překážek bylo zjištění, jak funguje celospolečenský systém. Další překážkou bylo zjištění pravé podstaty člověka. No a pak se překážky začaly jen valit. A jak jsem je postupně zdolával, dostával jsem se k té největší ze všech, kterou nejste schopni překonat ani za celý svůj život.

Tou překážkou je momentální mentalita a osobní přístup lidí, kteří jsou dlouhodobě vedeni jednosměrně. Lidé své názory utváří převážně na celospolečenském veřejném mínění, kde se snaží soupeřit s vlastními názory a úhly pohledu. To vede pouze k destabilizaci hodnot našeho národa. Každý je ten nejchytřejší, každý má pravdu. Ve výsledku bojujeme mezi sebou na několika frontách ve všech možných společenských vrstvách, kde se snažíme prosadit své názory, a to až do stádia bezmoci soudního rozhodnutí. V ten moment zjišťujeme, že naše názory jsou nám úplně k ničemu. To vše i přes skutečnost, že naše názory jsou správné a přesné. Ve výsledku jsme nikdo. Máme jména, která maskují matematické kombinace čísel a která jsou základem pro naše bytí. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme jenom čísla v nekonečném procesu generace dalších čísel, která jsou naším identifikátorem ve veškerých našich aktivitách. Avšak lidé jako celek za to nemohou. Proto jim to ani nemohu mít za zlé.

Co mě však mrzí je skutečnost, že díky nastaveným pravidlům se nesnažíme vymýšlet nové věci, které by nás posunuli evolučně dál. Spíše se zaměřujeme na kopírování stávajících hodnot. Bohužel bych některým křivdil. Jsou mezi námi lidé, kteří se snaží o rozvoj. Jenže... Peníze a jejich udržitelnost jsou motorem lidstva. Nikoli hodnoty, které nás posunou evolučně dál, protože by zamezili koloběhu finančních toků celosvětových gigantů. Dnes se vše vyrábí v rámci tržní ekonomiky, a vesměs vše na trhu má své datum spotřeby. Je nesmírně důležité udržet systém tržního hospodářství, kde jedni bohatnou a druzí chudnou, byť ti, co chudnou mají za své peníze produkty. Lidé se s tímto systémem smířili a začlenili se tak do nekonečného procesu toků peněz, tvorby odpadků a likvidace celosvětových zásob surovin, které potřebujeme k přežití našeho druhu. Nikdo to skoro neřeší. Co nám je do hořících deštných pralesů, nebo hořících pláních v Rusku o velikosti větší jak celá Belgie??? Nás nezajímá znečištěná pitná voda v Jižní Americe, nebo sucho v Evropě. Proč bychom se měli uskromňovat a snižovat si náš životní standard? Nás se to netýká. Máme vlastní dům, peníze a krásný životní styl a jedeme si za týden na dovolenou. Proč to měnit? Zapomeňte, že něco budeme měnit!!!

Jenže to je jedna strana mince. Ta druhá je samotná podstata pravdy, která se špatně přijímá a která je podstatně ovlivňována světovými médii. Já osobně píši zde na blogu a docela často se mi stává, že můj článek je stažen na můj osobní blog z důvodu, že porušuji pravidla blogu. Mé názory nejsou řádně zdrojovány dvěma nezávislými zdroji. Copak to lze? Avšak pravda je, že opravdu porušuji pravidla tohoto blogu. Dnes si může jakékoli médium nastavit vlastní pravidla soutěže. Pokud ona pravidla porušíme, jsme mimo soutěž. I tento článek bude nejspíše opět dán na můj osobní blog, protože:„Na titulní straně blog iDNES.cz nemohou být články, které se týkají aktuálního politického či společenského dění a nejsou dostatečně zdrojovány, přičemž za relevantní nelze považovat zdroje z nedůvěryhodných webových stránek, hoaxy ap. U závažných témat musí bloger pracovat minimálně se dvěma na sobě nezávislými relevantními a důvěryhodným zdroji.“ A podle kontextu článku se téma týká aktuálního společenského dění a zdroj neexistuje, jelikož se jedná o můj myšlenkový tok. A protože se jedná o závažné téma, tak nemám ani dva na sobě nezávislé zdroje. Bohužel, takový je můj úděl.

Ale posuňme se dál, protože tento článek není o blogu iDNES, ale o mojí frustraci. Víte, já jsem hrozně hloubavý člověk. Za svůj život jsem potkal spoustu zajímavých lidí. Postupem času jsem pochopil smysl zavedeného systému a uvědomil si, co je mým životním cílem. Možná to zní jako utopie, ale mým životním cílem jste vy všichni a naše společná budoucnost. Osobně mám dvě malé děti a třetí čekáme začátkem října. I přes veškerou péči, kterou věnuju rodině činím neustále kroky ve snaze oslovit desítky tisíc lidí. Napsal jsem knihu, několik webů určených na nauku a osvětu veřejnosti. Jenže jsem společensky vnímán jako úplně obyčejný člověk, který nemá žádné mimorodinné zázemí, které by mě posunulo dál. Možná se to jeví divně, aby člověk, který nerespektuje podmět a přísudek, a který je schopen v jednom článku nasekat toliko gramatických chyb, by byl autorem tolika děl.

Pro představu vám uvedu příklad. V roce 2009 jsem přišel s teorií, která se v praxi ukázala jako neomylná, a to po prostudování cca 2.200 lidí. Princip spočívá v tom, že každý člověk si nese ve svém těle rysy zvířete a jak se ono konkrétní zvíře chová v přírodě, tak se úplně přesně chová člověk ve společnosti. Jaké zvíře si v sobě člověk nese se dá vyčíst z jeho tváře. A pokud se zamyslíte, tak sami ze života znáte indicie, které toto zjištění podporuje. Najednou znáte odpověď na všechno, na co odpověď dnes těžko jen hledáte. Například proč někdo nemá rád ryby a jiný je miluje. Proč někdo špatně vidí anebo proč nosíme tento účes. Někdo má rád černou barvu, jiný nesnáší zimu, přitom jsme všichni stejní. Jsme lidé, ale toliko máme rozdílů. Například povahy lidí. Proč milující přítel se změní v agresora, atd... Téma na hodiny a hodiny. Vesměs odpověď na úplně vše. Tuto teorii jsem pojmenoval FaBiGen (Fauna Biologická Genetika), tedy nejedná se o vědní obor, ale o protovědu. Několikrát jsem žádal Český klub skeptiků Sisyfos, aby se touto teorií zabývali a důkladně ji prozkoumali. Bez odpovědi. A přitom mám v držení toliko důkazů. Jenže FaBiGen je jen třešnička na dortu. Například má tabulka společenských vrstev, nebo má Elementární tabulka živé a neživé přírody. Přemýšlel jste někdy někdo nad otázkou principu funkčnosti například automobilu? Věděli jste, že princip automobilu je absolutně totožný s funkčností lidského těla? Kabely – žíly, elektrika – krev, nádrž – žaludek, konstrukce – kostra, karoserie – kůže, řídící jednotka – mozek, atd. atd. Stejně funguje televize, mobilní telefon aj. Je toho opravdu mnoho... Avšak věřte, že stále jsme u střípků mého vědomí.

Problém je v tom, že veškerá má zjištění jsou nadčasová. Dnešní společnost nemá zájem cokoli řešit, co se jich osobně nedotýká. To stejné je o projektech. Neexistuje nikdo, kdo by vstoupil do jakéhokoli projektu, a to z jednoho jediného důvodu. Projekty jsou unikátní a nelze je s ničím na světě porovnat. Tedy jsou brány jako rizikové. Dokonce jeden z mých projektů je mechanismus, jak oddlužit celý náš státní dluh a zbavit se inflace. Nikdo to nemá zájem řešit. A věřte, že jsem komunikoval s dosti vysoce postavenými osobnostmi na naší politické scéně. A to se dostáváme k mému sociálnímu cítění, kde vše, co tvořím, tvořím pro nás pro všechny, aby se nám žilo lépe, snáz a bez zbytečných překážek a hodnot, které nás zbytečně zahlcují.

Má frustrace tedy spočívá v tom, že naše společnost není připravena přijmout mé myšlenky, protože je zaměřena na úplně jiné hodnoty s absolutně odlišnou ideologií, kterou jsou nuceni díky závislosti na financích chtě nechtě přijímat. A proto se jedná o překážku, kterou nelze překonat. Snad po mojí smrti nastane období, kde lidé budou ponaučeni z momentálních hodnot a trendů a začnou se zaobírat problematikou budoucnosti nás všech. Mě tedy nezbývá nic jiného, než se s tímto faktem smířit a zasvětit zbytek svého života neustálým přesvědčováním všech kolem sebe, a to i s vědomím, že budu vždy odmítnut a zkritizován lidmi, kteří jsou na systému nejvíce závislý.

Pf-ko

Autor: Petr Fabián | čtvrtek 29.8.2019 13:23 | karma článku: 9.01 | přečteno: 330x

Další články blogera

Petr Fabián

Systém práva je v rozporu s Ústavou ČR

Žijeme v právním státě a proto důvěra v justici je podvědomě každým vnímána jako jediná ochrana našich osobních práv.

10.7.2019 v 16:20 | Karma článku: 9.80 | Přečteno: 255 | Diskuse

Petr Fabián

Český národ nikdy nebude reálně svobodný

30 let od sametové revoluce přineslo svobodu jen hrstce vyvoleným. Většině lidem přinesl nový systém povinnosti a trápení, protože svoboda člověka se v demokracii měří pouze výší finanční jistoty.

10.6.2019 v 17:21 | Karma článku: 22.89 | Přečteno: 681 | Diskuse

Petr Fabián

Největší mediální podraz od sametové revoluce

Pokud si myslíte, že největším podvodníkem všech dob v ČR byl Viktor Kožený, tak máte pravdu. Avšak od roku 2017 se prostřednictvím médií realizuje velmi sofistikovaný projekt, který je veden pouze jednosměrně a za jediným účelem...

6.6.2019 v 15:00 | Karma článku: 41.70 | Přečteno: 19378 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Vlasta Hurtová

Dlouhovláskový podvod? část 6 – Petra a Petr

Už dříve jste se mohli dočíst o tom, že s parukami poskytovanými Dlouhovláskou pro nemocné děti a ženy asi není vše úplně v pořádku. Ale kdo to vlastně je, ta Dlouhovláska? A čím vším se zabývá?

16.9.2019 v 9:09 | Karma článku: 10.80 | Přečteno: 369 | Diskuse

Zdenek Horner

Vedeme dialog, neřídíme lidem myšlenky, svobodné poselství nejen Číně a Rusku

Skuteční přátelé se mohou i ostře pohádat, ale nic to mezi nimi nezmění, pokud je to upřímné přátelství. Tendence k řízení myšlenek lidí je klíčovou představou totalitního směřování. Rozčilovat se, argumentovat, ale nic víc.

13.9.2019 v 8:57 | Karma článku: 12.97 | Přečteno: 281 | Diskuse

Zdenek Horner

Proč by Kosovo mělo být v dělení Jugoslávie výjimkou?

Předem říkám, že otázky dělení zemí mne nechávají chladným. Dělení Československa jsem želel, ale časem jsem si zvykl. Myslím, že oddělení od nějakého celku netřeba předem podporovat, ale uznat spíše ano, kvůli zachování míru.

12.9.2019 v 11:24 | Karma článku: 21.99 | Přečteno: 1149 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Zeman rovněž oznámil, že 28. října vyznamená medailí za zásluhy režiséra Emira Kusturicu.

Pro mne výborná zpráva dnešního dne. Snad se konečně Zeman trefil do černého. Jsou jistě i lidé,kteří se mnou nebudou souhlasit.Ještě bych tam přidal Jožo Ráže. Názory mají velmi podobné,jen Kusturica má širší umělecký záběr.

11.9.2019 v 14:59 | Karma článku: 21.60 | Přečteno: 345 | Diskuse

Milena Zelenková

Opravdu nemusí mít poctiví léčitelé obavy?

Stát chystá bič na léčitele označované jako šarlatány. Ti poctiví se bát nemusí. Jen mít razítko pro svou činnost a vést dokumentaci o tom, co dělají. Nic proti dokumentaci, ale kdo jsou ti "správní", státem uznávaní léč

11.9.2019 v 8:15 | Karma článku: 11.45 | Přečteno: 267 | Diskuse
Počet článků 10 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3143

Najdete na iDNES.cz